เครื่องพ่นของเหลว Paint Sprayers

 

Paint Sprayers เครื่องพ่นของเหลวชนิดต่างๆ

เครื่องพ่น เป็นอุปกรณ์สำคัญในการส่งของเหลวไปยังปืนพ่นและดันออกจากหัวพ่นไปยังชิ้นงาน โดยการเลือกใช้ขึ้นอยู่กับ

1.ความหนืด ของเหลวที่ใช้งาน ของเหลวที่มีความหนืดสูงย่อมต้องการเครื่องที่มีแรงดันสูง

2. ระบบหรือชนิดของการพ่น เช่น​ Airless Spray ต้องการแรงดันของเครื่อง มากกว่าระบบ Air​Spray

3. ปริมาณของเหลวที่ต้องการพ่นออกมา หากต้องการปริมาณมากเครื่องต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอ

4. ต้นกำลัง, ความปลอดภัย และความสะดวก โดยเครื่องพ่นนี้ มีวิธีทำงาน ได้หลายวิธีเช่นใช้แรงดันลม มอเตอร์ไฟฟ้า

    แรงดันน้ำมันไฮดรอลิคหรือใช้เครื่องยนต์ในการขับให้เครื่องทำงาน

 

                            วิธีการทำงาน                                                    ข้อดี                                             ข้อด้อย

ใช้แรงดันลมเป็นตัวขับ 

Air Motor

ทนทานและใช้งานหนักต่อเนื่องได้ดี,

,มีความปลอดภัยในการใช้งาน

ราคาค่อนข้างสูง,ต้องมีปริมาณและแรงดันลมเพียงพอ

ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวขับ

ใช้งานสะดวก

หากใช้งานงานหนัก-ต่อเนื่อง อาจเกิดความร้อนสะสมและเสี่ยงจากการเกิดไฟกับของเหลวไวไฟที่กำลังสูบถ่าย

ใช้แรงดันน้ำมันไฮดรอลิคเป็นตัวขับ                                                  

ทนทานและใช้งานหนักต่อเนื่องได้ดี,

,มีความปลอดภัยในการใช้งาน

ราคาค่อนข้างสูง,ต้องมีปริมาณและแรงดันน้ำมันไฮดรอลิคเพียงพอ

ใช้เครื่องยนต์เป็นตัวขับ

ใช้งานสะดวก,ไม่ต้องการไฟฟ้า-ระบบลม

ราคาค่อนข้างสูง,เสี่ยงจากการเกิดไฟกับของเหลวไวไฟที่กำลังสูบถ่าย

 

  

 

แรงดันต่ำ

Air-Spray,Bell

แรงดันปานกลาง 

Air-Assisted Airless

แรงดันสูง 

Airless

ใช้แรงดันลมเป็นตัวขับ

MODEL

Triton,Husky

MODEL

Merkur

 

MODEL

King,Merkur,XM,XP,PFP,EXP

ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวขับ  

MODEL

Ultra

MODEL

E- Xtreme

ใช้แรงดันน้ำมันไฮดรอลิคเป็นตัวขับ    

MODEL

XP-H

ใช้เครื่องยนต์เป็นตัวขับ    

MODEL

Line lazer

 
 
 
  

 

 

บริษัท ยูนิ-โรแยล แพค จำกัด 

3 พัฒนาการ 50 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250

Tel:  02-720-4400-8

Fax:  02-720-4410

E-mail:salesurp@truemail.co.th

Line ID: https://lin.ee/leELt6b

https://m.facebook.com/Uni-Royal-Pack-Co Ltd

http://www.uniroyalpack.com/
 
Visitors: 145,424